Оценете
(36 гласа)
Ког'Мау, Устата на бездната - 4.6 out of 5 based on 36 votes

 

История:

 

          Когато пророкът Малзахар се преродил в Икатия, Ког’Мау бил доведен там от зловещ глас, който в последствие се закотвил за неговата психика. Отвътре, този глас го натоварил с ужасна цел, и въпреки че Малзахар повече не бил измъчван от повикът му, гласът не спрял с безспирният си зов. Нежният повик на този злокобен фар – сега сочещт Рунтера – извикало на тази земя, отвращаващ звяр който бавно прекрачл прага на свят който не разбира, и разширявайки разлива между пространства които никога не трябвало да се събират. Там сред призрачните руини на Икатия, Ког’Мaу се манифестирал във Валоран с безпокойно любопитство. Искрата която го довела в Рунтера продължавала да го измъчва, водейки го бавно към Малзахар. Също така го насърчавала да се запознае с новата си околна среда, и да всява ужас във всичко което срещне по пътя си.

 

           Омагьосващите цветове и аромати на Рутгера опиянили Ког’Мау, като той проучил плодовете на този свят по единственият начин който знел: като ги поглъщал. В началото той пробвал само дивата флора и фауна която срещал. Докато преминвал през съхнещата Равнина на Бурите, той се натъкнал на племе номади. Привидно неограничен от всеобщите закони на физиката, Ког’Мау изял всички номади и всичко което те поставили пред него, като това възлезло на много пъти по собствената му маса и обем. Най-неразложената му жертва, може би имала време да се чуди дали тове се дължи на разяждащите ензими които капели от отворената му уста, които изгаряли земята щом паднели на нея. Такви размишления били бързо завършвани. След като тази катастрофа стигнала Института на Войната, ентусиазираният Малзахар го посрещнал с примамливо предложение: да опита най-доброто което Рунтера може да предложи…  на Полето на Правосъдието.

 

“Ако сега е само гладно, не искам да го виждам как е ядосано.” – Триндамир, Варварският крал

 

Умения:

 

Разяждаща храчка (Q): Пасивно увеличава скоростта на атака на Ког’Мау. При активация, Ког’Мау изплюва разяждаща течност в дадена посока, като нанася щети и намаля физическата и магическата  защита на първия засегнат враг.

 

Био-арканичен обстрел (W): Автоматичните атаки на Ког’Мау, за няколко секунди, получават увеличен обхват и нанасят допълнителни щети под формата на процент от максималните жизнени точки на целта му.

 

Тиня от Празнотата (E): Ког’Мау изплюва подозрителна субстанция, която нанася щети, и забавя скоростта на движение на всички врагове минали през нея.

 

Жива артилерия (R): Ког’Мау изстрелва биологичен снаряд на голямо разстояние, който нанася щети и разкрива засегнатите. Честото използване на умението в къс интервал от време ще го оскъпи.

 

Изненада от Икатия (Пасив): Щом Ког’Мау умре, започва химична реакция в тялото му, която увеличава неговата скорост на движение и го кара да избухне след няколко секунди, като така нанася чисти щети на всички врагове около него.

 

Реплики:

 

При избиране:

Време е за угощение!


При атака:
Ммм… Храна!
Гладът никога не спи.

Надушвам мека плът…

Подчини се на Празнината!

Не оставяй остатъци.


При движение:
Отиваме.

Без почивка.

Огладнявам…

Искам месо!

Унищожението иде.

Още! Толкоз празно.

Време за ядене!


Провокация:

Слагай още! Не е пълен!

Ужасът иде… Татко идва!

Допълнителна информация

  • Клас Marksman, Mage
  • Цена 4800 IP или 880 RP

Страница 1 от 2