Оценете
(49 гласа)
Виктор, Пратеникът на машините - 4.6 out of 5 based on 49 votes

 

История:

 

         Още от рано в живота си, Виктор открил своята страст към науката и изобретенията, и особено в сферата на механичната автоматизация. Посещавал престижния Заански университет по Техматургия, и ръководил екипа, който построил Блитцкранк – научен пробив, от който очаквал да се издигне на върха на професията си. За нещастие, триумфът му бил узурпиран от Професор Стануик, който откраднал заслугите за разработването на съзнателността на Блитцкранк, и по-късно, използвайки изследванията му, съживил Ургот. Молбите на Виктор за справедливост, били глас в пустиня, като така изпаднал в дълбока депресия. Оттеглил се от университета и се затворил в личната си лаборатория, като прекъснал всякакви връзки с хората. Там, тайно, той  започнал проект, който никой друг нямало да може да присвои. Желаейки едновременно да революционизира полето в което работил, и да заличи ревностните си човешки емоции, които го разяждали от вътре, той построил части, с които да замести и подобри собственото си тяло. Когато Виктор се появил, почти не била останала следа от човекът който бил някога.

 

         Не само бил заместил повечето от анатомията си, но и характерът му се изменил. Предишната му надежда да подобри обществото, била заменена от фикс идеята на това което наричал “Величествената еволюция”. Смятал се за покровител и пионер на бъдещето на Валоран – бъдеще в което човекът ще е отхвърлил плътта си, в полза на висшите хекстех подобрения. Въпреки че, първите му апели срещнали тежък скептицизъм, учените били смутени от изтънчеността на машините му. Интегрирайки в мозъкът си техматургични апарати, той успял драстично да ускори прогресът по изследванията си. Трансформацията му го лишила от това, което възприемал като емоционална слабост, но въпреки това, някъде в него останало парченце на неприязън срещу Професорът. Виктор се присъединил към Лигата на Легендите за да изправи изобретенията си срещу най-великите противници, които Валоран можел да предложи, и за да коригира каквито и да е останали слабости и недостатъци по тях.

 

“В ръката на човек, техматургията е инструмент. Като ръка на човек, тя е освобождение.” – Виктор

 

Умения:

 

Мощностен трансфер (Q): Виктор нанася магически щети на даден враг. Ако е близо до противникът си, мощностния трансфер ще отскочи обратно към него, и ще му даде щит абсорбиращ щети в зависимост от нанесените такива от умението.

Ако умението се подобри чрез Еволюираща технология, Виктор ще получи увеличена скорост на придвижване щом използва умението за няколко секунди.

 

Гравитационно поле (W): Виктор създава усилено гравитационно поле, което забавя движението на всички врагове в него и им наслагва ефект на за всяка секунда прекарана в него. При наслагване на определен брой ефекти, врагът бива зашеметен за няколко секунди.

Ако умението се подобри чрез Еволюираща технология, Виктор ще получи увеличен обхват на умението.

 

Лъч на смъртта (E): Виктор използва роботизираната си ръка, за да изстреля лъч от хаос, който, в линия разрязва дадена зона, като така нанася щети на всички засегнати врагове.

Ако умението се подобри чрез Еволюираща технология, умението ще нанесе допълнителни щети на засегнатите за няколко секунди.

 

Хаотична буря (R): Виктор създава аномалия на дадена зона за няколко секунди, която нанася магически щети и заглушава за кратко всички засегнати врагове. След това аномалията започва да нанася щети на секунда на всички близки до нея врагове. Виктор може да пренасочва аномалията.

 

Еволюираща технология (Пасив): Виктор започва играта с Хекс ядро в инвентара си, което му дава допълнителни характеристики, и може да бъде подобрено веднъж, за да подсили някое от уменията му. Ядрото не може да бъде продавано.

 

Реплики:

 

При избиране:
Присъедини се към Величествената еволюция.

 

При атака:

Малоценни сглобки.
Те са излезли от употреба.
Откажи се от плътта.

Унищожи… После усъвършенствай!

Телата им са немощни.

Адаптирай се или бъди премахнат.


При движение:

Аз съм първият от много.

Металът е съвършенство.

С пълна ефикасност.

Анализирам подхода им.

Приеми прогреса.

Постлай пътя.
Функционалност над форма.
Всичко скоро ще се промени.

Подчини се на дизайните ми.


При използване на Хаотична буря:
Погълни!

Изпепели!

Съзри!

Истинска сила!

Провокация:

Стоманата може да поправи всичките ти недостатъци.

Опонентите ми имат нужда от осъвършенстване.

Шега:

Ключът към ъх… хъ? Това е ъх… Какво? Ох! Дръж си ръката при теб!

Слушай сега…. Имам важно… Ето заради това не мога да те водя по хубави места!

Допълнителна информация

  • Клас Mage
  • Цена 6300 IP или 975 RP