Оценете
(68 гласа)
Шен, Окото на здрачът - 4.7 out of 5 based on 68 votes

 

История:

 

          Съществува древен орден произлизащ от островите на Айония, посветен на опазването на балансът. Ред, хаос, светлина, тъмнина – всичко трябва да съществува в идеална хармония, защото това е основното състояние на вселената. Този орден е известен под името Кинку, като използва в делата си трима войни на сянката, които отстояват неговата кауза пред светът. Шен е един от тези войни, на който е поверен свещеният дълг на “Наглеждането на звездите” – упражнявайки преценка неопетнена от предубеждение.

 

           Роден в клан, чийто членове от векове са заемали рангове в Кинку, Шен бил трениран целия си живот, за да стане Окото на здрачът, и от там насетне безпристрастно да определя какво трябва да бъде направено в полза на балансът. Като последен изпит преди да се изкачи на позицията, той бил накаран да присъства на Такану, церемония в която неговия баща бил изтезаван пред очите му, за да се провери решителността на Шен. Каквато и да е реакция от негова страна, щяла да доведе до моментална дисквалификация, но Шен не извърнал поглед, нито мигнал, дори и веднъж. Като Окото на здрачът, Шен трябва да взима решения, които биха натежавали в съзнанията на обикновените хора, като вади емоцията от уравнението. Сега той работи със своите колеги Акали и Кенен за да наложи балансът на Валоран. Този свят стремеж, не изненадващо, довел тримата войни на сянката до Полето на Правосъдието.

 

Окото на здрачът не вижда отчаянието на жертвите си, а само елегантността на балансът.

 

Умения:

 

Ефирен меч (Q): Шен хвърля безплътен меч по дадена цел, като й нанася щети и я белязва за няколко секунди. Съюзниците атакували по целта си възстановяват жизнени точки. Също така, ако Шен убие единица с умението, то ще му възстанови жизнени точки.

 

Заблуждаващо отклонение (W): Шен си поставя щит, който поема щети за няколко секунди.

 

Втурване през сянката (E): Шен се придвижва скоростно към дадено място, като нанася щети и кара всички шампиони през който мине, да го атакуват за няколко секунди, като търпи намалени физически щети от тях.

 

Единство (R): Шен поставя щит върху даден съюзник за няколко секунди, като малко след това моментално се премества до него.

 

Ки удар (Пасив): На няколко секунди следващата атака на Шен ще нанесе допълнителни щети под формата на чиста сума и част от максималните му жизнени точки и ще му възстанови енергия. Всеки път щом Шен удари с автоматична атака по еденица или шампион, времето за зареждане на умението се намаля.

 

Реплики:

 

При избиране:
Демонстрация на висша преценка.


При атака:

Трябва да бъде свършено.
Наложи равноденствие.
Считам ги за недостойни.
Целта е белязана.
С чест.
Разбрано.

При движение:
С премерени стъпки.
Волите ни съвпадат.
Продължавай с натиска.
От сенките.
И ето тръгвам.
Стъпвай внимателно.
Безшумно.
Няма спор.
Веднага.

Провокация:
Вече си мъртъв, просто не си го осъзнал още.

Шега:

Ако светлината се движи толкова бързо, защо до сега не е успяла да хване нинджа?

Допълнителна информация

  • Клас Tank, Fighter
  • Цена 3150 IP или 790 RP