Оценете
(81 гласа)
Синдра, Тъмният суверен - 4.8 out of 5 based on 81 votes


История:

 

           Родена с огромен магически потенциал, Синдра обожава да упражнява, както намери за добре, своята невероятната магическа сила. С всеки изминал ден, владеенето й на магическата сила става все по умело и унищожително. Отказвайки да приеме идеята за баланс и ограничение на тази сила, Синдра иска само да запази контрола си върху своята мощ, дори ако това наложи да изтреби властите, които се опитват да я спрат.

 

          През детството си в Айония, безразсъдната употреба на магия от Синдра ужасила старейшините на селото й. Те я отвели в отдалечен храм, като там я поверили на грижите на стар магьосник. За щастие на Синдра, магьосника й обяснил, че храмът всъщност е училище – място, на което тя ще може да развие талантите си под насоките му. Въпреки че, научила много, Синдра вече не усещала силата й да нараства, както усещала в детството си. Недоволството и растяло, докато най-накрая се конфронтирала с учителя си, като поискала обяснение. Той и разкрил, че с годините той потискал магическата й сила, надявайки се тя да се научи на контрол и въздържание. Обвинявайки го в предателство, тя настъпила към магьосника, като му заповядала да развали магията, която ограничавала силата й. Отстъпвайки той й казал, че ако не може да контролира себе си, ще бъде принуден да анулира напълно магическата сила на Синдра. Абсолютно разярена, тя призовала своята сила и разблъскала старецът по стените. Със своя учител мъртъв, Синдра почувствала притока на неограничената си сила за пръв път от години. Въпреки че, спечелила своята свобода, тя отказала да се завърне в обществото което се опитало да открадне дарбата й. Вместо това, Синдра решила да превърне бившия си затвор в своя крепост. Излизайки извън възможностите на своята магия, тя изтръгнала сградата от земята и я вдигнала във въздуха. Сега, свободна да дълбае навътре в това изкуство, Синдра се опитва да стане достатъчно могъща за да може да унищожи слабите и глупави водачи на Айноия – и всеки друг, който се осмели да окове величието й.

 

“Силата принадлежи на тези, които могат да я владеят.” – Синдра

 

Умения:

 

Тъмна сфера (Q): Синдра създава тъмна сфера на дадено място, нанасяйки магически щети в зоната. Сферата остава на мястото си за няколко секунди, като може да бъде използване чрез другите умения на Синдра.

 

Сила на волята (W): При първо използване на умението, Синдра хваща дадена сфера, вражески минион или неутрално чудовище. При второто използване на умението, Синдра хвръля хванатия обект към дадена зона. Засегнатите врагове ще претърпят магически щети, и намалена скорост на движение за няколко секунди. 

 

Разпиляване на слабите (E): Синдра нанася магически щети в конусовидна траектория пред нея, като изблъсква всички засегнати врагове в зависимост това колко близо до нея са. Тъмните сфери в обсега на умението също биват избутани назад, като нанасят магически щети и зашеметяват засегнатите противници.

 

Разгърната мощ (R)Синдра канализира пълната си катаклизмична мощ към даден враг, като използва силата на всички действащи Тъмни сфери, за да нанесе допълнително щети.

 

Трансцеденталност (Пасив): Всяко едно от базовите умения на Синдра получава допълнителен ефект на последния си ранк.

 

-  Тъмна сфера: Сферите нанасят допълнителни щети на шампиони.

-  Сила на волята: Ефекта на намалена скорост на придвижване е удължен.

-  Разпиляване на слабите: Широчината на обсега на умението е увеличенa.

Разгърната мощ: Обхвата на умението е увеличен.

 

Реплики:

 

При избиране:

Толкова неизползване сила!

 

При движение:

Държа контрола.

Със силата на волята.

Нека се опитат да ме спрат.

Потенциала ми е безграничен.

Цял свят с който да си играя.

Повече! Мога да бъде толкова много повече!

Тази сила е моя за управление.

Хората се страхуват от това, което не могат да разберат.

Без усилие.

 

При атака:

Завистливи глупаци.

Няма да бъде ограничавана.

Затворена никога повече.

Те са нищо за мен.

Ето заради това живея.

Бягайте, играчки.
Такава сила!

При вдигане на Тъмна сфера до последно ниво:

Границите съществуват за да бъдат нарушавани.
Сила без граница.


При вдигане на Сила на волята до последно ниво:
Обичам да гледам как летят.
Няма да се въздържам.

При вдигане на Разпиляване на слабите до последно ниво:

Няма да успеят дори да се доближат.
Не могат да ме докоснат.


Провокация:

Виждаш ли? Абсолютен контрол.

И казваха, че ми липсва баланс! Ха!

Шега:

Необятната сила е забавна! Трябва да пробваш някой път.
Легион не може да ме спре. Какъв шанс имаш ти?

 

Допълнителна информация

  • Клас Mage, Support
  • Цена 6300 IP или 975 RP