Оценете
(75 гласа)
Сорака, Детето на звездите - 4.2 out of 5 based on 75 votes

 

История:

 

         Лечителка надарена с магията на звездите, Сорака държи всички живи същества близо до сърцето си.  Някога бивайки небесно създание, тя жертвала безсмъртието си и навлязла в света на смъртните. Докато зло заплашва живота във Валоран, Сорака няма да има мир.

 

         Сорака живяла векове в омагьосана гора. Същество от звездите, тя лекувала ранените и болните, които поисквали помощта й. Един ден, мъж на има Уоруик дошъл в гората й, и я помолил да изцери жена му, която лежала безжизнена в неговите ръце. Отчаянието му докоснало сърцето на Сорака. Въпреки, че било прекалено късно за да спаси неговата жена, тя предложила да помогне в излекуването на болката от загубата му. Не искайки да преодолее скръбта си, Уоруик избягал от гората, но се завърнал в следващите дни за да чуе наставлението на Сорака. Тя започнала да се привързва към скърбящия мъж. Един ден, Уоруик й казал, че е намерил мъжете, които са убили жена му. Вярвал, че отмъщението ще излекува болката в сърцето му, а  ако паднел в битката, то поне ще намери покой. Въпреки, че тя го молила да не го прави, Уоруик игнорирал молбата й и напуснал гората. Гласът на звездите я предупредил да не го последва, но Сорака трябвало да се намеси.

 

         Тя пристъпила в светът на смъртните за пръв път, и скоро намерила Уоруик, който отчаяно се биел с група мъже. Опитала се да го излекува, но за всяка рана, която тя затваряла, мъжете му нанасяли две нови. Сорака осъзнала, че ще трябва да се бие за да спаси приятелят си. Звездите крещели в съзнанието й, казвайки й да не използва силите си за да нарани. Игнорирайки предупреждението им, тя поразила нападателите с блясък от брилянтна светлина. Проревавайки в ужас и закривайки очите си от божественото й сияние, те побягнали. Небесната форма на Сорака изчезнала и звездите замлъкнали - за нейното прегрешение, тя загубила своето безсмъртие. Тя все още чувствала силата на звездите в себе си, но не и тяхното наставление. Намерила успокоение в това, че Уоруик бил в безопасност, като внимателно започнала да лекува раните му. Но човекът, който считала за приятел я пронизал с кама в гърдите. Докато кръвта й се разливала, Сорака осъзнала, че той я е измамил, и всичкото е било един сложен капан. Чувствайки се унизена и предадена, тя призовала още веднъж силата на звездите, изгаряйки кожата му и прокълвайки неговата жестокост. Той избягал с агонизиращ рев, оставяйки Сорака да осъзнае своята участ. Въпреки, че животът й се бил променил, тя се чувствала окрилена и обнадеждена с една единствена цел. Вече неограничена от гората, Сорака отпътувала в светът на смъртните, давайки обет да лекува ранените и да предпазва беззащитните.

 

“Жестокостта на един, няма да ма заслепи за страданието на много.” - Сорака

 

Умения:

 

Зов към звездите (Q): Сорака призовава дъжд от звезди, които падат от небето и удрят всички врагове около нея. Така нанася щети и им намалява магическата защита за няколко секунди. Този ефект може да се насложи до определен максимум. Ако умението засегне поне един враг, то намаля времето за зареждане на Астрална благословия.

 

Астрална благословия (W): Сорака благославя даден съюзник, като му възстановява жизнени точки, и увеличава неговата физическа защита за няколко секунди.

 

Вдъхване (E): Ако Сорака използва умението върху съюзник, ще му даде часто от маната си. Ако го използва върху враг, ще му нанесе щети, и ще го заглуши за няколко секунди.

 

Пожелание (R): Сорака изпълва с надежда своите съюзници, като възстановява моментално жизнени точки на себе си и на всички останали приятелски шампиони.

 

Спасение (Пасив): Възстановяващите жизнени точки и мана умения на Сорака имат увеличен ефект върху цели, на които им липсват жизнени точки и мана.

 

Реплики:

 

При избиране:
Нека те наставлявам.


При атака:

В името на силата на звездите.
Ще намерят покой.
С мир.
Насилието не ще премине непротивопоставено.
Няма да продължат напред.
Каквото трябва да бъде сторено.
Толкова омраза в сърцата им.

 

При движение:
Това е пътя ми.

За спокойствието на ума.

С благоговение.

Чувам зовът им.

Къде се нуждаят от мен?
Всяка стъпка: ново пътешествие.
Да изцелявам и предпазвам.
Не губи дори и дъх.
Целият сват в равновесие.
Ще предоставя помощта си.

При използване на Пожелание:

Звезди, чуйте ме!
Живей!
За живота!

Имай надежда!


Провокация:
Винаги ли се биеш толкова слабо?
Няма да те спася.

Шега:

Не, не съм щастлива да те видя. Да, това е рог на главата ми.
Да, това е банан. Никой не очаква бананът.

Допълнителна информация

  • Клас Support, Mage
  • Цена 450 IP или 260 RP